Porovnanie variantov

*) Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

  Basic Lite Professional Premium
Cena za mesiac Zadarmo 7,99 € 23,99 € 59,99 €
SMS reporty o zmenách
Umožňujú informovať zákazníkov alebo pracovníkov o zmenách vo vytvorených rezerváciách.
0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 €
SMS upomienky zákazníkov
Umožňujú informovanie zákazníkov alebo pracovníkov o blížiacich sa rezerváciách.
0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 €
E-mailové reporty o zmenách
Umožňujú informovať zákazníkov alebo pracovníkov o zmenách vo vytvorených rezerváciách.
Základné (potvrdenie rezervácie, ...)
E-mailové upomienky zákazníkov
Umožňujú informovanie zákazníkov alebo pracovníkov o blížiacich sa rezerváciách.
Poznámky u zákazníkov
Umožňuje evidovať informácie o zákazníkoch vo forme poznámok.
História rezervácií zákazníkov
Umožňuje u každého zákazníka jednoducho dohľadať jeho aktivity v rezervačnom systéme.
Návštevy
Umožňuje evidenciu návštev zákazníka s dlhými textovými poznámkami a ich export do pdf.
Štatistiky u zákazníkov
Umožňuje zobrazenie štatistických údajov o rezerváciách zákazníka.
Oštítkovanie zákazníkov
Umožňuje rozdeliť jednotlivých zákazníkov do kategórií a jednoducho podľa nich filtrovať.
Vlastné položky u zákazníkov
Umožňuje evidovať u zákazníkov položky, ktoré si sami zvolíte.
Schvaľovanie rezervácií
Umožňuje ručne schvaľovať rezervácie a mať ich tak viac pod kontrolou.
Poznámka pri rezervácii
Umožňuje zadať pri vytváraní rezervácie poznámku. Napríklad s číslom zľavového poukazu.
Rezervácie viacerých osôb naraz
Umožňuje jednej osobe rezervovať miesto pre ďalšie osoby, ktoré s ňou prídu.
Minimálna obsadenosť
Umožňuje nastaviť minimálnu obsadenosť hodiny. Ak nebude naplnená, hodina sa nebude konať a všetci budú informovaní.
Náhradníci
Umožňuje rezervácie na obsadené skupinové lekcie. V prípade, že sa ešte pred začiatkom uvoľní miesto, môžu byť čakajúci náhradníci informovaní alebo automaticky rezervovaní.
Náhrady
Spôsob úhrady rezervácií. Náhrady zákazník získava podľa nastavených pravidiel stornovaním svojich rezervácií.
Vlastné položky u rezervácií
Umožňuje evidovať u rezervácií položky, ktoré si sami zvolíte.
Viacjazyčný rezervačný formulár
Umožňuje zákazníkovi zmeniť jazyk v rezervačnom formulári.
Analýza prístupov do rezervačného formulára
Umožňuje analyzovať prístupy do rezervačného formulára pomocou nástrojov: Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel, Sklik.
Opakovanie voľna
Umožňuje nastaviť voľno (napr. Pauza na obed) a to automaticky opakovať.
Opakovanie lekcií
Umožňuje automaticky opakovať vytvorené lekcie. Napríklad u športoviska.
Automatická pauza
Umožňuje vložiť automaticky pauzu po rezervácii. Napríklad pre prípravu na ďalšieho zákazníka.
Online Platby
Umožňuje zákazníkom zaplatiť svoje rezervácie online pomocou platobnej karty alebo prevodom.
6 % 4 % 3 % 3 %
Účtovné doklady pre zákazníkov
Pri úhrade svojich rezervácií, nákupu permanentiek a pod. Môžu zákazníci získať automaticky účtovný doklad. Vy ich tak už nemusíte vystavovať ručne.
jen pro Online platby jen pro Online platby
Permanentky, vouchery a kredity
Umožňuje zákazníkom platiť svoje rezervácie online pomocou permanentiek, dobitým kreditom alebo voucherom.
Cenové hladiny
Umožňuje vytvoriť cenové hladiny (napr. Študent, Senior, Člen klubu, ...) a ponúkať tak služby s rozdielnymi cenami.
Zákaznícka podpora (e-mail, telefón, chat)
Umožňuje využiť zákaznícku podporu e-mailom, telefonicky, pomocou chatu.
Web obchodníka
Umožňuje vytvoriť si jednoduchú prezentáciu, pokiaľ nemáte vlastné webové stránky.
Mobilný web
Umožňuje prezerať a spravovať rezervácie aj pomocou prehliadača v mobilných zariadeniach.
základný prehľad
Možnosť viac kalendárov
Umožňuje si vytvoriť viac kalendárov pre skupinové cvičenia a špecificky ich pomenovať.
Podpora viacerých zameraní
Umožňuje používať viac rozdielnych zameraní naraz a jednoducho medzi nimi prepínať.
3
Max. počet zdrojov
Maximálny počet rezervovaných zdrojov. Zdrojom myslíme personál, bowlingové dráhy, miestnosti apod.
1 3 15 neobmedzene
Max. počet predmetov (pre požičovne)
Maximálny počet rezervovaných predmetov. Každý z predmetov môžete mať v ľubovoľnom počte kusov.
5 10 20 neobmedzene
Max. počet skupinových hodín v týždni
Maximálny počet skupinových hodín (napr. Spinning, joga) v kalendárnom týždni.
1 3 neobmedzene neobmedzene
Max. počet prevádzok
Maximálny počet prevádzok (pobočiek).
1 1 2 10
(viac podľa dohody)
Vlastné farby rezervačného formulára
Umožňuje si prispôsobiť rezervačný formulár svojim potrebám.
Import zákazníkov z Gmailu
Umožňuje importovať dáta kontaktov z vášho účtu Google.
Synchronizácia s Google Kalendárom
Umožňuje synchronizovať rezervácia s Google Kalendárom (smerom do i z Google).
Štatistiky
Štatistiky vám v podobe tabuliek a grafov zobrazia historický vývoj výkonu vašej firmy. Môžete sledovať dáta za rôzneho obdobia, porovnávať ich a odhaliť tak silné a slabé miesta.
základné
Spätná väzba od zákazníkov
Zákazníci budú po absolvovaní vašej služby automaticky vyzvaní na vyplnenie dotazníka spokojnosti.
Dodatočné zdroje
Dodatočné zdroje využijete, ak zákazník blokuje svojou rezerváciou čas viacerým zdrojom. Napr. 3 terapeuti (= zdroje) v 2 ordináciách (= dodatočné zdroje).
Vernostný program
Vďaka vernostnému programu umožníte svojim zákazníkom získavať body za rôzne aktivity (úhrada rezervácií, nákupy, odporúčania atď.) A za tie potom čerpať výhody.
Podmienené správy zákazníkom
Automatizované správy pomáhajúci k väčšiemu zisku a retenciu zákazníkov. Odosiela e-maily napr. Ak má zákazník narodeniny, pokiaľ mu končí platnosť permanentky, dochádza kredit ...
Správa užívateľov
Umožňuje vytvoriť viac užívateľských účtov a nastaviť im rôzne oprávnenia.
Viac účtovných údajov
To využijete, ak vystavujete účtovné doklady za viac subjektov.
Prvý zadarmo,
ďalšie 20 € mesačne
Prvý zadarmo,
ďalšie 20 € mesačne
Skrytie loga v rezervačnom formulári
Umožňuje ponechať v rezervačnom formulári len vaše logo.
Úprava šablón e-mailov a SMS
Možnosť kompletného prispôsobenia obsahu a grafickej podoby e-mailov a SMS.
Export zákazníkov
Umožňuje vyexportovať všetkých vašich zákazníkov do súboru. Tiež umožňuje exportovať zoznam zákazníkov u hromadných rezervácií.
Export rezervácií
Umožňuje vyexportovať všetky vaše rezervácie do súboru.
Evidencia prístupu k dátam (auditlog)
Umožňuje evidovať všetky prístupy k súkromným dátam zákazníkov. Vhodné napríklad pri uchovávaní zdravotnej dokumentácie.
API pre napojenie na ostatné systémy
Možnosť prepojiť Reservanto s vašim systémom. Poskytneme vám dokumentáciu aj súčinnosť, alebo napojenie vykonáme sami.
Úpravy správania Reservanta na mieru
Máte špecifické požiadavky? Upravíme vám Reservanto formou zákazkového vývoja.
Predajný web voucherov s vlastnou platobnou bránou
Štandardne využíva predajný web voucherov integrované Online platby. Ak chcete, je možné ho napojiť na vašu vlastnú platobnú bránu.
200 Kč 150 Kč
Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať