Zásady ochrany osobných údajov
 
Ochrane zabezpečenie vašich osobných údajov venujeme veľkú pozornosť. Pomocou celej rady dostupných zabezpečovacích technológií a postupov pomáhame chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zabezpečených zariadeniach.
 
Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s vašou osobou alebo firmou, slúži výhradne na poskytnutie či zaistenie vyžiadané služby či produktu a na zasielanie obchodných ponúk. Môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, titul, názov vašej spoločnosti alebo organizácie, váš kontaktný e-mail a telefón, adresu do práce alebo domov a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné k úspešnému dokončeniu vyššie spomínaného.
 
Webové stránky prevádzkované spoločnosťou Mersite Systems sro môžu zhromažďovať určité informácie o návšteve užívateľov, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, dátum a čas ich prístupu na daný web, navštevované stránky, otázky zadané pri vyhľadávaní, otvorené dokumenty a ďalšie informácie, ktoré slúžia výhradne k zlepšeniu webových stránok, ich správe a analýze trendov.
 
Využívame tiež všetkých možností, ktoré ponúkajú tzv cookies .. Jedná sa o malé textové súbory obsahujúce reťazce alfanumerických znakov, ktoré jednoznačne identifikujú Váš prehliadač. Využívame cookies trvalých a jednorazových. Trvalé cookies zostávajú na pevnom disku v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača a môžu tak byť opakovane použité pri ďalších návštevách lokality Reservanto. Trvalé súbory cookie môžete odstrániť, ak budete nasledovať pokyny v Pomocníkovi Vášho prehliadača. Jednorazové cookie súbory sú využívané iba dočasné a sú zmazané, akonáhle uzavrite Váš prehliadač. Môžete Váš prehliadač nastaviť tiež tak, že žiadne súbory cookies nebude neprijímať, alebo aby ich prijatie oznamoval. Niektoré funkcie stránok Reservanto však nemusia plne fungovať, keď bude funkcia "príjímať cookies" vypnutá.
 
Sme si vedomí významu ochrany osobných údajov a súkromia našich zákazníkov, az týchto dôvodov pri uchovávaní a spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, so zákonom č.127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 
Uvedomujeme si, že naši zákazníci, návštevníci, užívatelia a ďalší, ktorí používajú nami vlastnenej alebo prevádzkovanej stránky, si cenia svojho súkromia. Berte prosím na vedomie, že každý text, obrazový materiál, alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý užívatelia rezervačného systému zadajú alebo nahrajú na stránky Reservanto, sa môže stať publikovaným obsahom, a preto nie je považovaný za "osobné údaje", a nie je teda predmetom ochrany osobných údajov.
 
 
Používanie informácií
 
Všetky vaše poskytnuté osobné informácie využívame na prevádzku, údržbu, a poskytovanie funkcií a služieb stránok Reservanto.
Všetky Vaše osobné informácie alebo obsah, ktorý ste dobrovoľne zverejnili on-line teda napr na diskusných fórach, blogu, apod) budú verejne k dispozícii a môžu byť využívané a zhromažďované ostatnými užívateľmi. Všetky obrázky, popisky, videa alebo iný obsah, ktorý odošlete na Reservanto, môžu byť ďalej šírené prostredníctvom internetu a ďalších mediálnych kanálov, a môžu byť prístupné verejnosti.
Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť pre nemarketingové či administratívne účely (zásadné zmeny webových stránok alebo na účely zákazníckych služieb). Okrem Vašich osobných údajov používame tiež neosobné identifikačné informácie (napríklad anonymné údaje o používaní stránok, typ prehliadača, súbory cookie, IP adresy atď) s cieľom zlepšiť kvalitu a funkčnosť našich stránok s cieľom vytvárať nové, ponuky, návrhy, funkcie a služby.
 
 
Zverejňovanie informácií
 
Môžeme použiť osobné údaje a neosobné identifikáciu našim partnerským spoločnostiam za účelom spracovania týchto informácií v našom zastúpení. Primárne vyžadujeme, aby táto tretia strana súhlasila so spracovaním týchto informácií v súlade s našimi pravidlami pre ochranu Vášho súkromia. Vynakladáme primerané úsilie na to, aby obmedzila používanie týchto informácií a rokovala so zodpovedajúcou úrovňou súkromia a bezpečnosti.
 
Môžeme uvoľniť vaše osobné identifikačné údaje a / alebo nie-osobnú identifikáciu, ak to bude vyžadovať zákon, alebo v dobrej viere, že je táto akcia potrebná na dosiahnutie súladu so štátnymi zákonmi (napr. autorského práva EÚ), alebo v reakcii na súdny príkaz , predvolanie, alebo príkaz na domovú prehliadku. Zdieľanie informácií môže byť nevyhnutné pri vyšetrovaní, prevenciu, ďalších krokoch týkajúcich sa podozrivých osôb alebo nezákonnej činnosti, vrátane, ale nie výhradne, činností akými je: podvod, potenciálne hrozby všeobecného ohrozenia alebo hrozby fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenie našich Podmienok; prípadne v iných prípadoch, ako to umožňuje zákon.
 
Vyhradzujeme si právo zverejniť osobné údaje a / alebo neosobné identifikačné informácie, ktoré považujeme v dobrej viere za vhodné alebo potrebné v prípade zabezpečenia dodržiavania našich Podmienok, v prípade ochrany pred hroziacim porušením Podmienok či zákona, pri vyšetrovaní nárokov a tvrdenia tretích strán v prípade obvinenia, pri pomoci polícii či štátnym organizáciám, k ochrane bezpečnosti alebo integrity našich webových stránok a služieb, a pri výkone alebo ochrane práv, majetku alebo osobnú bezpečnosť našej spoločnosti, nášho personálu, našich užívateľov alebo ďalších.
 
 
Nastavenie zabezpečenia a údajov
 
Máte možnosť odmietnuť vyplniť osobné identifikačné údaje prostredníctvom našich služieb, v tomto prípade vám však nemusíme byť schopní zabezpečiť určité služby. Môžete aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje v profile a nastaviť Váš kontaktný e-mail kedykoľvek pri návšteve svojho účtu na stránke profilu.
 
Pamätajte prosím, že zodpovedáte vždy a za všetkých okolností za utajenie svojho jedinečného hesla aj informácií o účte. Aj cez všetky primerané dostupné opatrenia na zachovanie integrity dát a zabezpečenie vašich osobných údajov však nemôžeme zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré informujete našej spoločnosti, a robíte tak na vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle sme získali informácie, ktoré ste odoslali, vynaložíme komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti našich systémov.
 
Ak zistíme, že došlo k porušeniu bezpečnosti Vašich informácií, potom sa môžeme pokúsiť vás o tejto skutočnosti informovať elektronicky, aby ste mohli prijať vhodné ochranné opatrenia. Ak chcete získať zadarmo písomné oznámenie o narušení bezpečnosti (alebo odvolať Váš súhlas o prijatí oznámenia v elektronickej podobe), prosím kontaktujte naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov. Zmeny a aktualizácia týchto Zásad ochrany osobných údajov.