Porovnanie variantov

*) Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

  Basic Lite Professional Premium
Cena za mesiac Zadarmo 7,99 € 23,99 € 59,99 €
SMS reporty o zmenách
Umožňujú informovať zákazníkov alebo pracovníkov o zmenách vo vytvorených rezerváciách.
0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 €
SMS upomienky zákazníkov
Umožňujú informovanie zákazníkov alebo pracovníkov o blížiacich sa rezerváciách.
0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,04 €
E-mailové reporty o zmenách
Umožňujú informovať zákazníkov alebo pracovníkov o zmenách vo vytvorených rezerváciách.
Základné (potvrdenie rezervácie, ...)
E-mailové upomienky zákazníkov
Umožňujú informovanie zákazníkov alebo pracovníkov o blížiacich sa rezerváciách.
Poznámky u zákazníkov
Umožňuje evidovať informácie o zákazníkoch vo forme poznámok.
História rezervácií zákazníkov
Umožňuje u každého zákazníka jednoducho dohľadať jeho aktivity v rezervačnom systéme.
Návštevy
Umožňuje evidenciu návštev zákazníka s dlhými textovými poznámkami a ich export do pdf.
Štatistiky u zákazníkov
Umožňuje zobrazenie štatistických údajov o rezerváciách zákazníka.
Oštítkovanie zákazníkov
Umožňuje rozdeliť jednotlivých zákazníkov do kategórií a jednoducho podľa nich filtrovať.
Vlastné položky u zákazníkov
Umožňuje evidovať u zákazníkov položky, ktoré si sami zvolíte.
Schvaľovanie rezervácií
Umožňuje ručne schvaľovať rezervácie a mať ich tak viac pod kontrolou.
Poznámka pri rezervácii
Umožňuje zadať pri vytváraní rezervácie poznámku. Napríklad s číslom zľavového poukazu.
Rezervácie viacerých osôb naraz
Umožňuje jednej osobe rezervovať miesto pre ďalšie osoby, ktoré s ňou prídu.
Minimálna obsadenosť
Umožňuje nastaviť minimálnu obsadenosť hodiny. Ak nebude naplnená, hodina sa nebude konať a všetci budú informovaní.
Náhradníci
Umožňuje rezervácie na obsadené skupinové lekcie. V prípade, že sa ešte pred začiatkom uvoľní miesto, môžu byť čakajúci náhradníci informovaní alebo automaticky rezervovaní.
Vlastné položky u rezervácií
Umožňuje evidovať u rezervácií položky, ktoré si sami zvolíte.
Viacjazyčný rezervačný formulár
Umožňuje zákazníkovi zmeniť jazyk v rezervačnom formulári.
Analýza prístupov do rezervačného formulára
Umožňuje analyzovať prístupy do rezervačného formulára pomocou nástrojov: Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel, Sklik.
Opakovanie voľna
Umožňuje nastaviť voľno (napr. Pauza na obed) a to automaticky opakovať.
Opakovanie lekcií
Umožňuje automaticky opakovať vytvorené lekcie. Napríklad u športoviska.
Automatická pauza
Umožňuje vložiť automaticky pauzu po rezervácii. Napríklad pre prípravu na ďalšieho zákazníka.
Online Platby
Umožňuje zákazníkom zaplatiť svoje rezervácie online pomocou platobnej karty alebo prevodom.
6 % 4 % 3 % 3 %
Účtovné doklady pre zákazníkov
Pri úhrade svojich rezervácií, nákupu permanentiek a pod. Môžu zákazníci získať automaticky účtovný doklad. Vy ich tak už nemusíte vystavovať ručne.
jen pro Online platby jen pro Online platby
Permanentky, vouchery a kredity
Umožňuje zákazníkom platiť svoje rezervácie online pomocou permanentiek, dobitým kreditom alebo voucherom.
Cenové hladiny
Umožňuje vytvoriť cenové hladiny (napr. Študent, Senior, Člen klubu, ...) a ponúkať tak služby s rozdielnymi cenami.
Zákaznícka podpora (e-mail, telefón, chat)
Umožňuje využiť zákaznícku podporu e-mailom, telefonicky, pomocou chatu.
Web obchodníka
Umožňuje vytvoriť si jednoduchú prezentáciu, pokiaľ nemáte vlastné webové stránky.
Mobilný web
Umožňuje prezerať a spravovať rezervácie aj pomocou prehliadača v mobilných zariadeniach.
základný prehľad
Možnosť viac kalendárov
Umožňuje si vytvoriť viac kalendárov pre skupinové cvičenia a špecificky ich pomenovať.
Podpora viacerých zameraní
Umožňuje používať viac rozdielnych zameraní naraz a jednoducho medzi nimi prepínať.
3
Max. počet zdrojov
Maximálny počet rezervovaných zdrojov. Zdrojom myslíme personál, bowlingové dráhy, miestnosti apod.
1 3 15 neobmedzene
Max. počet predmetov (pre požičovne)
Maximálny počet rezervovaných predmetov. Každý z predmetov môžete mať v ľubovoľnom počte kusov.
5 10 20 neobmedzene
Max. počet skupinových hodín v týždni
Maximálny počet skupinových hodín (napr. Spinning, joga) v kalendárnom týždni.
1 3 neobmedzene neobmedzene
Max. počet prevádzok
Maximálny počet prevádzok (pobočiek).
1 1 2 10
(viac podľa dohody)
Vlastné farby rezervačného formulára
Umožňuje si prispôsobiť rezervačný formulár svojim potrebám.
Import zákazníkov z Gmailu
Umožňuje importovať dáta kontaktov z vášho účtu Google.
Synchronizácia s Google Kalendárom
Umožňuje synchronizovať rezervácia s Google Kalendárom (smerom do i z Google).
Štatistiky
Štatistiky vám v podobe tabuliek a grafov zobrazia historický vývoj výkonu vašej firmy. Môžete sledovať dáta za rôzneho obdobia, porovnávať ich a odhaliť tak silné a slabé miesta.
základné
Vernostný program
Vďaka vernostnému programu umožníte svojim zákazníkom získavať body za rôzne aktivity (úhrada rezervácií, nákupy, odporúčania atď.) A za tie potom čerpať výhody.
Podmienené správy zákazníkom
Automatizované správy pomáhajúci k väčšiemu zisku a retenciu zákazníkov. Odosiela e-maily napr. Ak má zákazník narodeniny, pokiaľ mu končí platnosť permanentky, dochádza kredit ...
Správa užívateľov
Umožňuje vytvoriť viac užívateľských účtov a nastaviť im rôzne oprávnenia.
Skrytie loga v rezervačnom formulári
Umožňuje ponechať v rezervačnom formulári len vaše logo.
Úprava šablón e-mailov a SMS
Možnosť kompletného prispôsobenia obsahu a grafickej podoby e-mailov a SMS.
Export zákazníkov
Umožňuje vyexportovať všetkých vašich zákazníkov do súboru. Tiež umožňuje exportovať zoznam zákazníkov u hromadných rezervácií.
Export rezervácií
Umožňuje vyexportovať všetky vaše rezervácie do súboru.
Evidencia prístupu k dátam (auditlog)
Umožňuje evidovať všetky prístupy k súkromným dátam zákazníkov. Vhodné napríklad pri uchovávaní zdravotnej dokumentácie.
API pre napojenie na ostatné systémy
Možnosť prepojiť Reservanto s vašim systémom. Poskytneme vám dokumentáciu aj súčinnosť, alebo napojenie vykonáme sami.
Úpravy správania Reservanta na mieru
Máte špecifické požiadavky? Upravíme vám Reservanto podľa vašich potrieb.
Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať